« strona główna

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Kieruje Zakładem Psychologii oraz Katerą Nauk Społecznych
i Humanistycznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie zajmuje się badaniami naukowymi oraz dydaktyką z zakresu psychologii zdrowia i psychologii klinicznej. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych, autorką licznych wystąpień na konferencjach oraz zjazdach naukowych. W ramach praktyki klinicznej zajmuje się terapią osób w kryzysie, cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne oraz na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Wiedzę psychologiczną propaguje w mediach oraz angażując się
w lokalne programy edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz zdrowego stylu życia.

dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska


prof. zw. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii; od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem otyłości zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i na oddziale klinicznym; ekspert aktywnie zaangażowany w prace nad rozwiązaniami systemowymi organizacji leczenia otyłości w Polsce. Kierownik Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Prodziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odpowiedzialny za proces dydaktyczny na kierunku dietetyka. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Redaktor Naczelnego Forum Zaburzeń Metabolicznych. Członek Komitetów Organizacyjnych i/ lub Naukowych kilkudziesięciu ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących tematyki otyłości i jej powikłań. Autor ponad 300 publikacji naukowych z dziedziny otyłości i jej powikłań.


Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dietetyk medyczny. Nauczyciel akademicki, Adiunkt w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Założycielka największej na Pomorzu Poradni Dietetyki Medycznej GRMED. Swój przewód doktorski zrealizowany na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku poświęciła roli diety eliminacyjnej w leczeniu otyłości u pacjentek z chorobą Hashimoto.

Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące leczenia żywieniowego oraz probiotykoterapii dla dietetyków, lekarzy i farmaceutów. Autorka prac poglądowych, własnych oraz artykułów do czasopism branżowych. Swoje zainteresowania naukowe skupia na dietoterapii w chorobach autoimmunizacyjnych, roli mikrobioty jelitowej w zdrowiu i chorobie oraz na nadwrażliwościach pokarmowych. Zwolenniczka zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób.

dr n. o zdr. Dominika Gier


dr hab. med. Jerzy Jaroszewicz

Specjalista chorób zakaźnych i hepatolog, ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku. Swoje doświadczenie i umiejętności naukowe zdobywał w trakcie licznych staży zagranicznych (Aachen, Florencja, Hanower), przede wszystkim w zakresie zakażeń wirusowych (WZW, HIV) oraz mechanizmów włóknienia wątroby. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej (H-indeks 25), licznych rozdziałów w podręcznikach i doniesień zjazdowych. Jest również jednym z autorów Rekomendacji Polskiej Grupy Ekspertów Niealkoholowej Choroby Stłuszczeniowej Wątroby. Aktualnie kieruje Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która od marca br. jest aktywnie zaangażowana w leczenie COVID-19, stosując nowatorskie metody leczenia oraz prowadząc kilka grantów naukowych. J. Jaroszewicz pełni ponadto funkcję Wice Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTHepat) oraz Przewodniczącego Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PETiLChZ).


Profesor nauk medycznych, specjalista biologii medycznej i nauk o żywieniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła min w Instytucie Chemii Bioorganicznej (Polska Akademia Nauk, Poznań), Collegium Medicum (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Universidad de Navarra (Pamplona, Hiszpania), Strydehlyde University (Glasgow, UK).

Zainteresowania zawodowe  i naukowe dotyczą nowoczesnych rozwiązań w dietoprofilaktyce i dietoterapii min. wykorzystanie narzędzi genetycznych i molekularnych (z obszaru nutrigenetyki, epigenetyki, lipidometabolomiki)  w  indywidualizacji żywienia.  Autor ponad 110 prac impaktowanych  z tzw Listy Filadelfijskiej.

Kierownik Zakładu  Żywienia Człowieka i Metabolomiki  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek European Lifestyle Medicine Organisation oraz Polskiego Towarzystwa Badań żywieniowych.

Twórca standardów żywienia dla osób z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, twórca  „polskiego” wariantu diety typu śródziemnomorskiego który został z powodzeniem zastosowany u pacjentów po przeszczepie nerki.  Ostatnio bada rolę żywienia w funkcjonowaniu bakterii jelitowych.

Współwłaściciel firmy Dietetica zajmującej się innowacyjnym podejściem do żywienia. Bloger (https://dietetica.com.pl/blog.html), miłośnik muzyki i dobrej kuchni. Zawsze otwarta na ciekawych ludzi.

prof. dr n. med.  Ewa Stachowska


dr hab. n. med. Marcin Barylski

Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Pracowni Kardiometrii. Past-Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Klubu 30 PTK, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) oraz ESC Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. Autor lub współautor około 300 publikacji z dziedziny kardiologii w czasopismach polskich i zagranicznych, 5 monografii, a także ponad 50 rozdziałów w książkach.

Główne zainteresowania to: farmakoterapia kardiologiczna, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, niewydolność serca, choroba wieńcowa oraz zaburzenia rytmu.


Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WL WUM. Członek Komitetu Naukowego Kngresów PTK. Członek Komisji Promocji Zdrowia PTK. Członek Zarządu sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia i Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Członek Komisji Medycznej PKOI i konsultant kardiologiczny COMS. Autor licznych monografii z zakresu kardiologii sportowej, medycyny stylu życia, prewencji kardiologicznej, farmakologii klinicznej, kardiodiabetologii, auto licznych wykładów z tego zakresu. Miłośnik podróży, dobrego jedzenia i aktywności fizycznej we właściwych proporcjach. 

prof. dr hab. med. Artut Mamcarz 


Matylda Kręgielska-Narożna

Dietetyk kliniczny, promotor zdrowia. Adiunkt w Katedrze Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na co dzień zajmująca się kształceniem młodych kadr dietetyków oraz popularyzowaniem wiedzy dotyczącej prewencji i terapii otyłości oraz chorób metabolicznych. Jest autorką wielu prac naukowych oraz organizatorką projektów prozdrowotnych. Zajmuje się indywidualnym poradnictwem dietetycznym. W pracy łączy współczesną wiedzę akademicką z holistycznym spojrzeniem na pacjenta. Praktykuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.


Specjalista Chorób Wewnętrznych oraz Hipertensjolog. Adiunkt Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej UM w Poznaniu jak również Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego SPSK-1 AM w Poznaniu (oddział nadciśnienia tętniczego i zaburzeń metabolicznych SPSK 1). Członek Towarzystwa Internistów Polskich. Członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętnicznego, Badań na Otyłością oraz Kardiodabetologicznego. Autor wielu prac naukowych, na które składają się łącznie 185 prac w tematce zaburzeń metabolicznych, otyłości oraz nadciśnienia tętniczego.

dr hab. n. med. Monika Szulińska


prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek


Endokrynolog, Diabetolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Endokrynologii
Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
W pracy klinicznej zajmuję się całokształtem problematyki endokrynologicznej, 
a główne zainteresowania badawcze obejmują patologie układu podwzgórzowo - przysadkowego (hiperprolaktynemia, hormonalnie czynne guzy:  prolaktinoma, akromegalia, ch. Cushinga), zaburzenia tyreologiczne, zwłaszcza w ciąży oraz w okresie menopauzy, cukrzyca typu 2 – patogeneza (otyłość, insulinooporność), a zwłaszcza innowacyjne metody farmakoterapii, nowoczesne terapie otyłości i jej powikłań, patogeneza, diagnostyka i leczenie cukrzycy ciążowej


Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Kierownik Ośrodka Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku.

Specjalista chorób wewnętrznych, dietetyk kliniczny, naukowiec i praktyk. Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Wieloletni pracownik oddziału gastroenterologii. Od kilkunastu lat zajmuje się żywieniem w różnych stanach klinicznych oraz leczeniem osób chorych na otyłość. Prowadzi zajęcia jako konsultant medyczny w grupie wsparcia z osobami chorymi na otyłość – przed i po zabiegach bariatrycznych. Wieloletni wykładowca,  koordynator programowy kierunku Dietetyka, kierownik studiów podyplomowych z Psychodietetyki oraz Dietetyki klinicznej UM w Bialymstoku. Jej praca naukowa dotyczy głównie zagadnień związanych z otyłością oraz chorobami dietozależnymi. Od 20 lat jest również kierownikiem Ośrodka Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku oraz Ośrodka Badań Klinicznych w Białymstoku. Jest V-ce Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”, V-ce przewodniczącą Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN, członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych, redaktorem naukowym i współautorem podręcznika „Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce”, PZWL, „Dietetyka Kompendium”, PZWL, współautorem „English for Dietetics” PZWL, jest autorem licznych rozdziałów w podręcznikach z zakresu żywienia, otyłości i schorzeń metabolicznych. Od wielu lat prowadzi krajowe wykłady, warsztaty i szkolenia z dietetyki klinicznej oraz leczenia otyłości dla różnych grup zawodowych oraz pacjentów.

prof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska


prof. Marek Ruchała

Specjalista Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej, nieprzerwanie pracujący w Klinice Endokrynologii UM. W  macierzystej jednostce uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego oraz Profesora a od 2011 roku jest kierownikiem Kliniki. Opublikował ponad 450  (250 z IF) prac naukowych o współczynniku oddziaływania IF około 550, ponad 40 rozdziałów w podręcznikach, 2 atlasy USG tarczycy oraz ponad 320 doniesień zjazdowych. Główne zainteresowania  naukowe skupiają się wokół diagnostyki obrazowej i genetycznej chorób endokrynologicznych oraz udziału neuropeptydów w regulacji hormonalnej. Kierownik grantów KBN, MNiSW. Jest członkiem editorial board: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Endokrynologia Polska, OncoReview, Journal of Thyroid Research, Nuclear Medicine Review. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz sekretarza Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, delegat The European Society of Endocrinology Council of Affiliated Societies (ECAS). Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego Zjazdów Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Nauk Medycznych O/PAN w Poznaniu. Członek z wyboru Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych na lata 2017-2020. Pozostaje członkiem Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie Endokrynologii oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Endokrynologii. Jest przewodniczącym Rady Ordynatorów Szpitala Klinicznego.

Wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora i Ministra Zdrowia za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Został nagrodzony tytułem „Amicus Studiorum” przez studentów. W 2014 roku wyróżniony Nagrodą I Stopnia im. Władysława Biegańskiego za Wybitne Osiągnięcia Dydaktyczno-Wychowawcze na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.


Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, a od 2013 roku - z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pracuję jako kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. W latach 2016-2019 - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od roku 2019 – członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA), współorganizatorka pierwszego w historii Kongresu EPA w Warszawie. Autorka ok 300 publikacji naukowych, w tym kilku książek. Główny kierunek badań to neuroobrazowanie w psychiatrii, przede wszystkim w schizofrenii, a ostatnio w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Najnowsze obszary zainteresowań naukowych to biomarkery w zaburzeniach psychicznych, w tym depresji i schizofrenii, włączając w to markery stanu zapalnego.

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc


Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, pracownik Kliniki Chirurgii w Zabrzu, Kliniki Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i aktualnie Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 30 lat zajmuje się chirurgicznym leczeniem otyłości. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej w Towarzystwie Chirurgów Polskich w latach 2008 – 2013 i od 2013 roku w Polskim Towarzystwie Badań nad Otyłością. W latach 2010 – 2012 członek Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO) jako przedstawiciel Europy. Od 2012 roku członek Rady Redakcyjnej czasopisma Obesity Surgery, a od dwóch lat Associate Editor w powyższym czasopiśmie.


Gastroenterolog, specjalista chorób wewnętrznych. Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dla województwa lubelskiego, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

W pracy klinicznej zajmuje się przede wszystkim przewlekłymi patologiami wątroby w  różnych aspektach, zwłaszcza niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, alkoholową chorobą wątroby, schorzeniami wątroby o podłożu immunolgicznym i cholestatycznym. Ponadto w kręgu zainteresowań leży endoskopia oraz inne schorzenia przewodu pokarmowego.

Autorka ponad 300 publikacji naukowych z zakresu gastroenterologii z ukierunkowaniem na tematykę hepatologiczną.

prof. dr hab. Halina Cichoż-Lach


dr n.med. Monika Stołyhwo-Gofron

Od 2002 r prowadzi w Gdańsku Poradnię Leczenia Zaburzeń Metabolicznych, gdzie, zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości oraz ustalaniem diety w schorzeniach dieto-zależnych.

2014-2015 r. - studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego w sporcie. Następnie w latach  2015-2017  wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z zakresu żywienia.

Wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim  w ramach studiów podyplomowych: Psychologia sportu.

W latach 1998-2000 r. pracowała na Oddziale  Kardiologii- w Szpitalu specjalistycznym im Św. Adalberta w Gdańsku Zaspie.

W latach 2000-2005 r. odbyła podyplomowe dzienne studia doktoranckie na Akademii Medycznej w Gdańsku.

Studia podyplomowe ukończyła obroną doktoratu i pracy pt. Metabolity długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny  n-3 i n-6 u pacjentów z istotną miażdżycą naczyń wieńcowych potwierdzoną koronarograficznie". Przez ten okres pracowała równolegle jako asystent w I Klinice Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdańsku.

Jest certyfikowanym specjalistą Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.


Specjalista chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej. Adiunkt III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego, zastępca Kierownika Oddziału I Wewnętrznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Członek Grupy Roboczej Cardiovascular Pharmacotherapy European Society of Cardiology oraz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nauczyciel akademicki i klinicysta, Autor i współautor wielu publikacji oryginalnych, poglądowych i monografii z dziedziny chorób wewnętrznych i kardiologii. Współautor wykładów i wykładowca podczas licznych szkoleń i konferencji przeznaczonych między innymi dla lekarzy i farmaceutów 

dr n. med. Marcin Wełnicki


Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 2515 Gościem na naszej stronie.