« strona główna

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Kieruje Zakładem Psychologii oraz Katerą Nauk Społecznych
i Humanistycznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie zajmuje się badaniami naukowymi oraz dydaktyką z zakresu psychologii zdrowia i psychologii klinicznej. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych, autorką licznych wystąpień na konferencjach oraz zjazdach naukowych. W ramach praktyki klinicznej zajmuje się terapią osób w kryzysie, cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne oraz na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Wiedzę psychologiczną propaguje w mediach oraz angażując się
w lokalne programy edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz zdrowego stylu życia.

dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowskaprof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii; od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem otyłości zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i na oddziale klinicznym; ekspert aktywnie zaangażowany w prace nad rozwiązaniami systemowymi organizacji leczenia otyłości w Polsce. Kierownik Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Prodziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odpowiedzialny za proces dydaktyczny na kierunku dietetyka. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Redaktor Naczelnego Forum Zaburzeń Metabolicznych. Członek Komitetów Organizacyjnych i/ lub Naukowych kilkudziesięciu ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących tematyki otyłości i jej powikłań. Autor ponad 300 publikacji naukowych z dziedziny otyłości i jej powikłań.dr n. o zdr. Matylda Kręgielska-Narożna

Dietetyk kliniczny, promotor zdrowia. Adiunkt w Katedrze Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na co dzień zajmująca się kształceniem młodych kadr dietetyków oraz popularyzowaniem wiedzy dotyczącej prewencji i terapii otyłości oraz chorób metabolicznych. Jest autorką wielu prac naukowych oraz organizatorką projektów prozdrowotnych. Zajmuje się indywidualnym poradnictwem dietetycznym. W pracy łączy współczesną wiedzę akademicką z holistycznym spojrzeniem na pacjenta. Praktykuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.
Endokrynolog, Diabetolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Endokrynologii
Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
W pracy klinicznej zajmuję się całokształtem problematyki endokrynologicznej, 
a główne zainteresowania badawcze obejmują patologie układu podwzgórzowo - przysadkowego (hiperprolaktynemia, hormonalnie czynne guzy:  prolaktinoma, akromegalia, ch. Cushinga), zaburzenia tyreologiczne, zwłaszcza w ciąży oraz w okresie menopauzy, cukrzyca typu 2 – patogeneza (otyłość, insulinooporność), a zwłaszcza innowacyjne metody farmakoterapii, nowoczesne terapie otyłości i jej powikłań, patogeneza, diagnostyka i leczenie cukrzycy ciążowej

prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszekprof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Kierownik Ośrodka Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku.

Specjalista chorób wewnętrznych, dietetyk kliniczny, naukowiec i praktyk. Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Wieloletni pracownik oddziału gastroenterologii. Od kilkunastu lat zajmuje się żywieniem w różnych stanach klinicznych oraz leczeniem osób chorych na otyłość. Prowadzi zajęcia jako konsultant medyczny w grupie wsparcia z osobami chorymi na otyłość – przed i po zabiegach bariatrycznych. Wieloletni wykładowca,  koordynator programowy kierunku Dietetyka, kierownik studiów podyplomowych z Psychodietetyki oraz Dietetyki klinicznej UM w Bialymstoku. Jej praca naukowa dotyczy głównie zagadnień związanych z otyłością oraz chorobami dietozależnymi. Od 20 lat jest również kierownikiem Ośrodka Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku oraz Ośrodka Badań Klinicznych w Białymstoku. Jest V-ce Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”, V-ce przewodniczącą Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN, członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych, redaktorem naukowym i współautorem podręcznika „Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce”, PZWL, „Dietetyka Kompendium”, PZWL, współautorem „English for Dietetics” PZWL, jest autorem licznych rozdziałów w podręcznikach z zakresu żywienia, otyłości i schorzeń metabolicznych. Od wielu lat prowadzi krajowe wykłady, warsztaty i szkolenia z dietetyki klinicznej oraz leczenia otyłości dla różnych grup zawodowych oraz pacjentów.prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Specjalista Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej, nieprzerwanie pracujący w Klinice Endokrynologii UM. W  macierzystej jednostce uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego oraz Profesora a od 2011 roku jest kierownikiem Kliniki. Opublikował ponad 450  (250 z IF) prac naukowych o współczynniku oddziaływania IF około 550, ponad 40 rozdziałów w podręcznikach, 2 atlasy USG tarczycy oraz ponad 320 doniesień zjazdowych. Główne zainteresowania  naukowe skupiają się wokół diagnostyki obrazowej i genetycznej chorób endokrynologicznych oraz udziału neuropeptydów w regulacji hormonalnej. Kierownik grantów KBN, MNiSW. Jest członkiem editorial board: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Endokrynologia Polska, OncoReview, Journal of Thyroid Research, Nuclear Medicine Review. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz sekretarza Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, delegat The European Society of Endocrinology Council of Affiliated Societies (ECAS). Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego Zjazdów Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Nauk Medycznych O/PAN w Poznaniu. Członek z wyboru Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych na lata 2017-2020. Pozostaje członkiem Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie Endokrynologii oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Endokrynologii. Jest przewodniczącym Rady Ordynatorów Szpitala Klinicznego.

Wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora i Ministra Zdrowia za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Został nagrodzony tytułem „Amicus Studiorum” przez studentów. W 2014 roku wyróżniony Nagrodą I Stopnia im. Władysława Biegańskiego za Wybitne Osiągnięcia Dydaktyczno-Wychowawcze na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, a od 2013 roku - z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pracuję jako kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. W latach 2016-2019 - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od roku 2019 – członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA), współorganizatorka pierwszego w historii Kongresu EPA w Warszawie. Autorka ok 300 publikacji naukowych, w tym kilku książek. Główny kierunek badań to neuroobrazowanie w psychiatrii, przede wszystkim w schizofrenii, a ostatnio w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Najnowsze obszary zainteresowań naukowych to biomarkery w zaburzeniach psychicznych, w tym depresji i schizofrenii, włączając w to markery stanu zapalnego.dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, pracownik Kliniki Chirurgii w Zabrzu, Kliniki Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i aktualnie Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 30 lat zajmuje się chirurgicznym leczeniem otyłości. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej w Towarzystwie Chirurgów Polskich w latach 2008 – 2013 i od 2013 roku w Polskim Towarzystwie Badań nad Otyłością. W latach 2010 – 2012 członek Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO) jako przedstawiciel Europy. Od 2012 roku członek Rady Redakcyjnej czasopisma Obesity Surgery, a od dwóch lat Associate Editor w powyższym czasopiśmie.


Wykonanie: AGINUS

^ powrót do góry

Jesteś 927 Gościem na naszej stronie.